Poslední úsek D8 se otevírá řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí

Poslední chybějící úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi od soboty 17. prosince slouží řidičům. Dálnice D8 tak je zprovozněná v celé své délce 94 kilometrů a Česká republika má druhé moderní dálniční spojení s Německem.

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje úsek Lovosice - Řehlovice na základě povolení předčasného užívání stavby, které vydaly příslušné stavební úřady na základě souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů. Podkladem pro povolení stavby byl i odborný posudek stability svahů širšího okolí dálnice, včetně oponentního vyjádření České geologické služby. Území sesuvu Dobkovičky i území Prackovické estakády bude dále průběžně monitorováno, tak aby byla bezpečnost dálnice stoprocentně zajištěna.


Jaká je vaše zkušenost?